Zajišťujeme geodetické práce, vytyčování hranic pozemků, vyhotovení mapových podkladů pro ekologické stavby a údržbu stávajících mapových děl. Nabízíme zaměření stávajícího stavu stavebních objektů a památkových objektů. Pro naše zákazníky poskytujeme zdarma poradenskou činnost.

Geodézie Bohemia s.r.o. sdružuje specialisty z oborů geodézie a realit, aby vám mohla nabídnout široké spektrum služeb v oblasti zeměměřičství a realit. Obě zmíněné činnosti se navzájem velmi často doplňují a mají toho hodně společného.

Našim cílem je vyřešit vaše problémy s nemovitostmi a při styku s úřady. A to bez zbytečných nákladů, v rozumném čase, ceně a vysoké kvalitě.

Každý vlastník chce znát přesně hranice svého vlastnictví, aby mohl celou svou nemovitost využívat nebo případně prodat. Zvláště v dnešní době, kdy se ceny nemovitostí neustále zvyšují.

GEOMETRICKÉ
PLÁNY

Vytváříme geometrické plány pro účely zaměření pozemků, staveb a přístaveb, rozdělení pozemků a vyznačení věcných břemen.

VYTYČOVÁNÍ
POZEMKŮ

Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemku.

DIGITALIZACE
MAP

Převod mapových podkladů a katastrálních map do digitální podoby a jejich aktualizace novým doměřením.

ZAMĚŘOVÁNÍ
STAVEB

Při zaměření podkladů pro různorodé projekty jsou zaměřovány stávající stavební objekty v zadané lokalitě.