ZAKÁZKA

Cenový rozsah
(bez 21% DPH)
Konzultace a poradenská činnost je pro naše zákazníky zdarma zdarma
Geometrický plán pro zaměření stavby
Rozsah cen je určován dle typu stavby.
50% sleva na další stavbu v rámci jednoho Geometrického plánu.
3000 – 8000,-
Geometrický plán pro oddělení pozemku
1MJ = 100m´ nové nebo identif. hranice
Rozsah cen je určován podle přehlednosti a členitosti terénu.
4500 – 7000,-
Geometrický plán pro zpřesnění hranice pozemku
1MJ = 100m´
V návaznosti na vytyčovací a jiné předch. práce včetně vyhotovení souhlasného prohlášení.
2000 – 3000,-
Vytyčení hranice pozemku
1MJ = 100m´
Mapa KN – číselná
Mapa KN – grafická
Rozsah cen je určován přehledností a členitostí zaměřovaného terénu.
3000 – 5000,-
4000 – 6000,-
Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
Vyznačení věcného břemene pro právo chůze, vjezdu, pro přípojky sítí apod.
4000 – 8000,-
Stabilizace hranice pozemku v terénu
Stabilizace plastovým mezníkem
Stabilizace dočasná (trubka/hřeb)
1ks / 170,-
1ks / 50,-
Zaměření skutečného stavu
skleník, bazén, ČOV atd.
50% sleva na další stavbu v rámci jednoho plánu.
3000 – 8000,-
Mapovací práce a dokumentace skutečného provedení stavby
1MJ = 1ha
Rozsah cen je určován přehledností a členitostí zaměřovaného terénu
4000 – 13000,-
Liniové stavby – zameření skutečného provedení stavby inženýrské sítě
1MJ = 100m´
minimální cena zakázky je 4000,-
2000 – 3000,-
Hodinové sazby
funkce Úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI)
funkce kvalifikovaného technika (SŠ)
450,-
350,-

MJ = měrná jednotka

Při objemu prací od 3 MJ je přiznána sleva 20% z uvedených cen.
Při větším objemu prací je cena dohodou.
Ceny veškerých ostatních geodetických služeb Vám rádi sdělíme na základě konkrétního zadání.