ZAKÁZKA

Cenový rozsah
(bez 21% DPH)
Konzultace a poradenská činnostzdarma
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ZAMĚŘENÍ STAVBY
Rozsah cen je určován dle typu stavby.
50% sleva na další stavbu v rámci jednoho Geometrického plánu.
3500 – 5000,-
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ODDĚLENÍ POZEMKU
1MJ = 100m´ nové nebo identif. hranice
Rozsah cen je určován přehledností a členitostí zaměřovaného terénu.
4500 – 7000,-
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ZPŘESNĚNÍ HRANICE POZEMKU
1MJ = 100m´
V návaznosti na vytyčovací a jiné předch. práce včetně vyhotovení souhlasného prohlášení pro zúčastněné.
2000 – 3000,-
VYTYČOVÁNÍ HRANICE POZEMKU
1MJ = 100m´
Mapa KN – číselná
Mapa KN – grafická
Rozsah cen je určován přehledností a členitostí zaměřovaného terénu.
3000 – 5000,-
4000 – 6000,-
VYZNAČENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
Vyznačení věcného břemene (vjezd, přípojky sítí apod.)
4000 – 5000,-
STABILIZACE HRANICE POZEMKU V TERÉNU
Stabilizace plastovým mezníkem
Stabilizace dočasná (trubka/hřeb)
1ks / 160,-
1ks / 30,-
Zaměření skutečného stavu
skleník, bazén, atd.
50% sleva na další stavbu v rámci jednoho plánu.
3000 – 4000,-
Mapovací práce a dokumentace skutečného provedení
1MJ = 1ha
Rozsah cen je určován přehledností a členitostí zaměřovaného terénu
6000 – 13000,-
Liniové stavby – zameření skutečného provedení stavby inženýrské sítě
1MJ = 100m´
minimální cena zakázky je 4000,-
2000 – 3000,-
Hodinové sazby
funkce Úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI)
funkce kvalifikovaného technika (SŠ)
450,-
330,-
Liniové stavby – zameření skutečného provedení stavby inženýrské sítě
1MJ = 100m´
minimální cena zakázky je 4000,-
2000 – 3000,-

Při objemu prací od 3 MJ je přiznána sleva 20% z uvedených cen.
Při větším objemu prací je cena dohodou.
Ceny veškerých ostatních geodetických služeb Vám rádi sdělíme na základě konkrétního zadání.